Pappers Avd2

Pappers Avdelning 2 Skutskär

 

pappersavd2.skutskar@pappers2.se

 

Expeditionen i P-huset 01046-85302

Expeditionens öppen tider 2018

Kl 14:00 - 16:00

Den

 

Kl. 11:00 - 13:00

Den

 

Kl. 08:00 - 12:00

Den 10/1

 

 

Kl 09:00 - 13:00

Den 5/1, 15/2, 21/2

 

 

Med reservationer för snabba förändringar

 

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302

Nomineringsmöte

14 mars kl 17:30 Stora Enso Fritid

 

 

Årsmöte

11 april kl 17:30 Stora Enso Fritid

 

 

Medlemsmöte