Pappers Avd2

Pappers Avdelning 2 Skutskär

 

pappersavd2.skutskar@pappers2.se

 

Expeditionen i P-huset 01046-85302

Expeditionens öppen tider 2017

Kl 14:00 - 16:00

Den 21/3, 11/5, 21/6, 22/6

 

Kl. 11:00 - 13:00

Den 8/6

 

Kl. 08:00 - 12:00

Den 22/3, 4/4, 17/5

 

 

Kl 09:00 - 13:00

Den 10/7, 11/7, 20/7, 21/7, 26/7, 21/8, 22/8, 31/8

 

 

Med reservationer för snabba förändringar

 

Pappers Avdelning 2 Skutskärsbruk Gävlevägen 1 81442 Skutskär 01046-85302

Nomineringsmöte

 

 

 

Årsmöte

 

 

 

Medlemsmöte